چه حیوانی عقاب شکار می کند؟

۱۴۰۰/۹/۲۵

عقاب ها شکارچیان راس هستند، به این معنی که آنها در بالای زنجیره غذایی قرار دارند و هیچ حیوان دیگری به عنوان شکارچی عقاب در نظر گرفته نمی شود. شکارچیان راس مانند عقاب نقش مهمی در تعادل و سلامت اکوسیستم دارند. آنها حیوانات را می کشند و می خورند در حالی که عملاً هیچ شکارچی ای ندارند.
عقاب ها و سایر پرندگان شکاری بالای زنجیره غذایی را اشغال می کنند و شکارچی ندارند که به طول عمر آنها کمک می کند. آنها ماهی، اردک و پستانداران کوچک می خورند و معمولاً برای خوردن ماهی های مرده و لاشه حیوانات و همچنین سرقت غذای حیوانات دیگر نیز شناخته شده اند...