عقاب چه می خورد؟

۱۳۹۹/۵/۱۴

عقاب عقاب چه می خورد غذای عقاب چیست عقاب ها غذای عقاب شکار عقاب انواع عقاب

غذای عقاب چیست؟

عقاب یک پرنده شکارچی است و اغلب شانس موفقیت او برای بدست آوردن طعمه کم است.
رژیم غذایی عقاب عمدتا از پرندگان و پستان دارن تشکیل شده است و آن ها مردار خوار هم هستند.
آن ها معمولا خرگوش ،‌ ماهی ،‌ خزندگانی مثل لاک پشت ،‌ آهو های کوچک ، خرچنگ ،‌ باقرقره (نوعی پرنده) و سیاه خروس می خورند.

..